“Fettan” NerdenGeliyo?

“Fettan” birinden mi bahsediyoruz? O zaman yandınız. Hem de cayır cayır. Fitnelerde kavruldunuz.

Zira “fettan” Arapçada “yaktı”, “ateşe attı” anlamındaki “fatana” fiilinden geliyor. “Fitne” hakeza. O da ateşe atmanın yanı sıra ara bozmayı ve kargaşayı anlatıyor.

Peki insan evladı yanacağını bile bile niye ateşle oynar? Onu da “hıyar” maddesinde işleyeceğiz. 🔥🥒😜