“Fetişizm” NerdenGeliyo?

“İzm”lerin en muzırlarından “fetişizm” genelde cinsellikle, hatta sapkınlıklarla bağdaştırılsa da kelime özünde cinsellikle alakalı değil. “Fetişizm” kelimesi “fetişe tapınmacılık”, “fetişist” de “fetişe tapan” demek.

Peki tapınılan “fetiş” nedir? Latincede “yapmak”, “üretmek” anlamına gelen “facere” fiilinden türeyen “fetiş” aslında el yapımı nesneleri anlatıyor. Ama herhangi bir nesne değil, doğaüstü güçleri olduğuna inanılan bir nesne; bir nevi “put” gibi, “tılsım” gibi bir şey.

Aynı mantıkta, kimi insanlar vücut kısımlarını veya birine ait giyim kuşamı, aksesuarı “fetiş”leştirip, bu fetişlerden içleri bir hoş olduğu için, kelime cinsel saplantıları da anlatır olmuş. Ve hayır, “müfettiş”in konumuzla alakası yok… 😬🗿💋