"Döviz" NerdenGeliyo?

“Döviz” NerdenGeliyo?

Gerçi bu aralar pek gelmiyor ama, hiç düşündünüz mü “döviz” nereden geliyor? Hadi “yabancı para“yı anladık, peki ya kartonlara yazılmış sloganlara, pankartlara niye “döviz” diyoruz?

Döviz” kelimesi, kaynağı olan Fransızca‘da “devise” diye yazılıp bizdeki gibi okunuyor. Bu kelime Latince‘de “bölme, ayırma” anlamındaki “dividere“den gelmiş.

İlk “döviz“lerin ayırdığı şey ne paraymış ne de protesto söylemleri: Orta Çağ Avrupası’nın hanedanlarıymış. Yaklaşık 12. yüzyıldan itibaren, her bir hanedanı tasvir eden sloganlı amblemlere, armalara “döviz” denmiş.

Mesela Fransa‘nın “Güneş Kral“ı XIV. Louis‘nin amblemi, Kenan Doğulu’nunkine benzer bir güneşti ve altında da “Nec Pluribus Impar” yazılıydı. Bu Latince sloganın dilimizdeki tam karşılığı “çoğuyla eşit değil değil“. Çevirisi Batı dillerinde de tartışmalara sebep olmuş bu çift olumsuz slogan, genelde “her şeye kadir” gibi yorumlanmış.

Vakt-i zamanında kralların borusu öterken onları ayrıştıran “döviz“, artık boruyu devralan paranın çeşitlerini ayırıyor. Dövizi olmayanlar da isyan edip dövizlerle sokağa dökülüyor. 💱💪


*Sevgili okurumuz Byzantino’ya olan “döviz” borcumuzu da bu vesileyle kapattık, kendisine teşekkür ediyoruz.