"Diploma" NerdenGeliyo?

“Diploma” NerdenGeliyo?

Eğitim şart. Zira türümüz eğitimin olmadığı yerde beraber yaşanamadığını defalarca tecrübe etmiş. Tecrübe derken bildiğiniz ölüyoruz kitleler halinde, o derece şart eğitim.

Tarih öncesindeki atalarımız; diğer hayvanlar gibi büyüklerini izleyerek ve taklit ederek, bonus olarak da dinleyerek öğrenmişler hayatta kalmayı. Fakat yazının icadından 55 asır sonra bugün, çok fazla bilgi birikimimiz var ve çok kalabalık gruplarda, birbirimize bağımlı halde yaşıyoruz. Bu sebeple eğitim de okullara ve dallara ayrılmış durumda.

İstediğimiz kadar üstün zekalı olalım, kendi kendimizi istediğimiz kadar eğitmiş olalım; modern toplumda belli sorumluluklar almak için ilgili konunun eğitimini almak, yeterliğimizi hukuken kanıtlamak zorundayız.

adiplomaoz

Oz Büyücüsü: “Ama onlarda, sende olmayan bir şey var: diploma.” (“Oz Büyücüsü”, 1939)

Tamamlanan eğitimin göstergesi olarak çok basit bir çözüm bulmuşuz: “diploma“. Yunanca bir kelime olan “diploma“nın içindeki “di” kelimesi “iki“, “ple” kökü “katlama“, “oma” eki de “(edil)miş” anlamına geliyor. Yani “diploma” demek “ikiye katlanmış” belge demek. Öyle çerçevelenmiş, dürülüp kırmızı kurdeleyle bağlanmış vesair belgelere itimat etmeyiniz; diplomanızı ikiye katlı isteyiniz çok lazımsa.

Sonuçta eğitim ne kadar şartsa, diploma da o kadar şart. Toplumun düzenini reddedip, doğaya karışıp, “ormanlar kralı” olmak da mümkün. Ne de olsa orada hiçbir hayvan diplomayı şart koşmaz. 😉


* “Diploma”dan türeyen “diplomasi”, “belgelere dayalı uluslararası ilişkiler ve imtiyazlar” anlamına gelirken, “diplomat” da bu belgeleri, ilişkileri oluşturan kişi oluyor. Zira “diploma” özünde sadece eğitimde değil, herhangi bir alanda kullanılan tasdik belgesini ifade ediyor.