“Destur” NerdenGeliyo?

Destuuuuur! Destursuz mu yazmamalıyız, düstursuz mu? Farsçadan gelen “destur” kelimesinin içinde “el” anlamındaki “dest” var. Hani “abdest”, “destek” ve “deste” kelimelerinde de rastladığımız…
“Dest+ur”un ikinci kısmı ise “sahip” anlamındaki “avar”dan geliyor. Bu sebeple “destur” hem “el almış” bilge kişi, vezir anlamında, hem de “el alma” yani “izin” anlamında kullanılmış. “Destursuz” davrandığımızda “izinsiz, müsaade istemeden” hareket etmiş oluyoruz.
Bir de “düstur” var ki, o Arapça. Farsça “destur”dan türemiş bu kelime ise “yasa, kural” anlamına geliyor. Destur mu düstur mu, izin mi kural mı? Bu zor ikiliyi karıştırmamak için “dest -> el -> izin alma” bağlantısını hatırlayıp etimolojik güçlerinizi kullanabilirsiniz. 😉👋🏻👍🏻

*Bize destur ve düstur diyen okurumuz @nimettaskiran’a teşekkürlerimizle.