“Basit” NerdenGeliyo?

“Basit” olan her şey “kolay” mıdır? Mesela sörf tahtası basit bir araç ama kolay değil.

“Basit” Arapçada “yaydı, serdi, açtı” anlamındaki “basata” fiilinden geliyor. Haliyle “düz”, “engebesiz”, “teferruatsız” demek.

Daha önce işlediğimiz Türkçe “kolay” ise “kol”dan geliyor; yani “elin kolun yakınında”, “hemen uzanılıp halledilebilir” anlamında.

Örneğin “basit biri” dediğimizde sade, fazla katmanı olmayan, belki biraz sığ birini kastederiz. “Kolay biri” dediğimizde ise rahatlıkla ikna edilebilecek, uğraştırmayacak birini… Yani “kolay” ile “basit”in farkı basit ama doğru kelimeyi seçmek her zaman kolay değil. 🤔😉