"Ağustos" Nerden Geliyo

“Ağustos” NerdenGeliyo?

Ağustos” ayının hikayesi, Antik Roma‘nın “Temmuz“uyla başlıyor.

Sadece 5 yıl süren diktatörlüğüyle, neredeyse 5 asırlık koskoca Roma Cumhuriyeti‘ni imparatorluğa iten Jül Sezar‘ın adı, ölümünden sonra “Quintilis” yani şimdiki Temmuz ayına verilmişti.* Örneğin bugün İngilizce‘deki “July“, adını Latince‘deki “Iulius” yani Jül‘e borçlu.

Jül Sezar

Bugün Batı ülkelerinin çoğu, Temmuz boyunca her gün Jül Sezar’ı anıyor.

Diktatör Sezar, “Sen de mi” Brütüs ve arkadaşları tarafından öldürülmeden önce, küçük yeğeni Octavius‘u evlat edinmişti. Roma’nın ilk imparatoru olup, “kutlu, yüce” anlamındaki “Augustus” lakabını alacak olan küçük Octavius

Rivayete göre, diktatör babacığına özenen İmparator Augustus, Temmuz’u takip eden “Sextilis” ayına* göz diker.

Bununla da yetinmeyen Augustus “babacığımın ayı 31 gün çekerken benimki nasıl 30 çeker, benimki de 31 çeksin!” diyerek, zaten 29 çeken garibim Şubat‘tan bir gün daha çalar. Yolunmuş tavuğa dönen Şubat‘a sahip çıkacak, Şubat doğumlu diktatör de yok tabi o devirde…

Hangi ay kaç çekiyor?

Neyse ki ilkokulda hangi ayın kaç çektiğin yumruk hesabıyla öğreniyoruz.

 

Augustus‘a hayli yüklenen bu eğlenceli hikayenin göz dikme ve gün çalma kısımları şaibeli.** Fakat Ağustos‘a isminin “Roma’nın İlk İmparatoru” Augustus şerefine verildiği kesin bilgi!


*Jül Sezar öncesi Roma’da Temmuz’un adı, “beşinci” anlamına gelen “Quintilis”, Ağustos’unki de “altıncı” anlamına gelen “Sextilis” idi. Zira Roma takvimi uzun bir süre Mart ayından başlamıştı. Ocak ve Şubat, 10 aylık takvimin sonuna sonradan eklenmiş, en sonunda da yılın başına alınmıştı. “September”, “October”, “November”, “December” isimlerinin aslında sırasıyla yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ayları ifade etmesinin sebebi, takvimdeki bu 2 aylık kaymadır.
** Takvim meselesini daha yakından incelemek için bu ve şu gibi İngilizce kaynaklar mevcut.