“Canavar” NerdenGeliyo?

Ürkütücü hayali yaratıklar, yırtıcı hayvanlar ve vahşi, acımasız insanlar var ya hani; “canavarlar”… Onların da canı var!

Farsçadan aldığımız “can”ın ne olduğu malum, bize yaşam veren soyut kavram. İkinci kısım “avar” ise Farsçada “getiren”, “sahip olan” anlamındaki “+aver” ekinden gelmiş (aynı şekilde cengaver “cenk eden”, “dilaver” ise “yürekli, cesur” anlamına geliyor).

Aslında “canlı” anlamına gelen “canavar”ı özellikle, canlı olmasına şaşılacak kadar müthiş yani dehşete düşüren canlılar için kullanıyoruz! 🐗🦈👹👀😱