“Ücra” NerdenGeliyo?

“Ücra” sizce nereden gelmiş? Kulakta “icra” veya “mecra” gibi, gayet Arapça tınlamıyor mu?

Gelin görün ki “ücra” özbeöz Türkçe bir kelime! İçinde bir şeyin sonunu, bitim noktasını ifade eden “uç” kelimesi var. Ona eklenen “-ra” eki Türkçede yön fikrini veriyor: “Son-ra” dediğimizde “bir şeyden sona doğru”, “o-ra” dediğimizde “ona doğru”, “taş-ra” dediğimizde “dışa doğru” (bkz: taşmak -> taş = dış) gibi bir şey demiş oluyoruz. “Ücra” da aslında “uç-ra”nın ta kendisi, yani “bir şeyin ucuna doğru olan, uçta yer alan” anlamına geliyor.

Orta Asya kaynaklı Eski Türkçe “uç” kelimesinden türeyen “uçra” – belki de Orta Doğu’nun dil süzgecinden geçerken – incelmiş ve Türkiye Türkçesinde “ücra” şeklinde vücut bulmuş. Ne de olsa Asya’da büyük bir alan kaplayan, ses olarak geniş bir çeşitlilik barındıran Türk dillerinin “ücra” bir köşesindeyiz! 😉🤷🏻‍♂️🔭

*Bizi ücra fikirlere iten @gurselkerim’e teşekkürlerimizle.