“Tavşan” NerdenGeliyo?

Tavşanla hukukumuzun eski olduğu adından belli.
Zira kendisi Eski Türkçeden günümüze, Orta Asya’dan Anadolu’ya zıplaya zıplaya gelmiş (mesela bir #bukalemun_ng için aynısını söyleyemeyiz, onun adı da kendi gibi yabancı).
Bizim tavşan kardeş ise Orta Türkçe döneminde, Kaşgarlı Mahmut zamanında “tavışgan” imiş. #Gezegen_ng‘den hatırlayın: “-gen / -gan” eki süreklilik, alışkanlık bildiriyor (sürüngen, ısırgan vb.). “Tavış-” / “tabış-” ise koşuşmayı, atlamayı, sıçramayı, zıplamayı anlatmış.

via GIPHY

Haliyle “tavış+gan” durmadan koşturan, zıplayan, hoplayan hayvan oluyor. Bizce gayet makul bir isim. 🐰🐇🏃🏻