"Profesyonel" NerdenGeliyo?

“Profesyonel” NerdenGeliyo?

Profesyonel” kelimesini gördük mü gardımızı indiriyoruz. Öyle bir güvenimizi kazanmış ki, bir kişi veya ürün “profesyonel” deniyorsa kesenin ağzını açmaya hazırız. Düşünün ki diş macunun bile profesyoneli var; mesleği diş fırçalamak olan insanlar varmış gibi…

Günümüzde “işe dair“, “bir işi meslek olarak yapan“, “uzman” anlamlarında kullandığımız bu Fransızca kelime (fr. “professionel”), Latince‘de “ilan etmek“, “açıkça kabul etmek“, anlamındaki “profiteri” fiilinden geliyor. Bu kelimedeki “pro-” ön eki “ileri, -e doğru” anlamını verirken, “fateri” fiili de “söylemek, açıklamak” anlamına geliyor.

Tevekkeli değil, bugün Batı dillerinde “iş, meslek” anlamında kullanılan “profession” kelimesi ve türevleri Orta Çağ Avrupası‘nda “bir tarikate katıldığını ilan etme” anlamında kullanılıyordu. Bu durumda günümüz “profesyonel“i de, “bir işi meslek olarak yaptığını ilan eden” kişi oluyor.

Demek ki “profesyonel” kelimesi bir işin illa iyi yapılacağı anlamına gelmiyor. Tıpkı “amatör” olsak illa beceriksiz ve yetersiz olmayacağımız gibi (bkz: “Amatör” NerdenGeliyo?).

Zaten önemli olan “profesyonel” ya da “amatör” olmaktan çok, işini herkesten önce kendine satabilecek kadar “profesyonelce” yapmak değil mi? 😉