“Namaste” NerdenGeliyo?

“Dillerin ayırdığını kelimeler birleştirir.” diye güzel bir laf duymuştuk… Hatta bazen dinlerin ayırdığını da birleştirebiliyor tek bir kelime.

 

Hinduların selam verirken avuçlarını birleştirerek söyledikleri “namaste” kelimesini anımsadınız mı? Yoga ile ilgilenenler de hatırlayacaklardır.

 

Hinduizm çıkışlı “namaste”, Sanskrit dilinde “sana boyun eğiyorum” anlamına geliyor.  “Namas” kısmı boyun eğerek saygı göstermeyi, “te” kısmı ise “sana” kelimesini karşılıyor. Tabii burada selam verilene tapılmıyor; “senin içindeki ilahi gücü saygıyla selamlıyorum” gibi bir mana çıkıyor kelimeden.

“Namaste” size başka bir kelimeyi anımsattı mı”? Mesela “namaz” desek?

 

Dine ve İslam’a ait bazı önemli kelimeler gibi (bkz: abdest, peygamber) Farsçadan aldığımız “namaz” kelimesi, ibadet için eğilmeyi, yere kapanmayı anlatıyor.

 

Ve evet, Farsça “namaz”, Sanskritçe “namaste” ile kardeş… Zira bu iki dil de Hint-Avrupa dil ailesine mensup.

Dillerimiz, dinlerimiz ayrı olsa da, kelimeler bize gösteriyor ki insan her yerde insan: Saygı duyduğumuz, yücelttiğimizin huzurunda eğiliyoruz, küçülüyoruz. 🙌🏻🙏🏻

 

*Okurlarımız @fesstofess ve @eceok’a namaste olsun.