Nerden Geliyo - Lebiderya

“Lebiderya” NerdenGeliyo?

Ooo, çok havalı, çok özel bir kelime, öyle herkese nasip olmaz. Bir kere Orta Anadolu sakinlerine falan peşinen geçmiş olsun. Deniz gören eviniz olacak, öyle yapay göl falan da kurtarmıyor.

Sanki “batarya”, “kafeterya” gibi Batılı duran “lebiderya”yı aslında Farsçadan almışız. Bu dilde “lab” kelimesi “dudak”, “darya” da “deniz” demek olduğundan, “denizin dudağı” demek oluyor “leb-i derya”.

Aslında evin deniz görmesi de yetmiyor, denizin kıyısında, dudağında olması lazım. Fakat günümüz emlak piyasasında ucundan kenarından kazara bir su birikintisi gören konutlar da hemen “lebiderya” oluverya. 😬🌊🏡