"Kerata" NerdenGeliyo?

“Kerata” NerdenGeliyo?

Küçük, sevimli fırlamalar için kullandığımız sevgi sözcüğü “kerata” esasen pek sevimli bir sözcük değil.

Yunanca’da “boynuz” anlamına gelen “keratos” kelimesinden türeyen “kerata“, “boynuzlu” anlamına geliyor. Hayvan boynuzunun yanı sıra saç ve tırnaklarımızda da bulunan lifli protein yapısı “keratin“in “kerata“ya benzerliği de bu sebepten.

Yunanca‘da “şeytan“, “karısı tarafından aldatılan” ve hatta “karısını satan” gibi ağır anlamları olan “kerata” yani “boynuzlu” kavramı; pek çok kültürde farklı cinsel tabularla ilişkilendirilmiş.

Aldatmak” anlamında kullandığımız “boynuzlamak“tan tutun, İngilizce’de “azgın” anlamında kullanılan “horny” (tr. boynuzlu) kelimesine değin cinsel aşırılığın olduğu pek çok yerde rastladığımız boynuz, din ve mitolojide de önemli bir sembol.

Kırlarda gezip neşeli neşeli flüt çalan; keyif düşkünü, keçi boynuzlu Yunan tanrısı Pan. (görsel: Walter Crane, Wikipedia)

Kırlarda gezip neşeli neşeli flüt çalan; keyif düşkünü, keçi boynuzlu Yunan tanrısı Pan. (görsel: Walter Crane, Wikipedia)

Kötülüklerin babası “şeytan” figürü, Yunan mitolojisinde kır yaşamının, çobanların, cinselliğin ve dünyevi hazların tanrısı “Pan” ve onun gibi keçi boynuzu taşıyan yarı insan – yarı teke figürü “satir“… Hepsinde bir keçilik mevcut ve hepsi birer “kerata“. Bizdeki “azgın teke” deyimi de bu birikimden geliyor olabilir mi dersiniz? 😉


* “Boynuz”la alakalı bir diğer kelime için: “Korna” NerdenGeliyo?

** Bize “kerata” diyen sevgili okurumuz Yeşim Ünan’a teşekkürlerimizle.