“İstanbul” NerdenGeliyo?

Antik Yunanlılar, O’na kralları Byzas şerefine “Byzantion” adını vermiş.

1. Yüzyıl’da Romalılar çıkagelip, “Byzantium olmasın o?” demişler.

İmparator Konstantin, 330’te şehri Roma’nın başkenti ilan edince, adını “Nova Roma” (Latince “Yeni Roma”) koymuş.

Konstantin ölünce, bu defa Yeni Roma olmuş sana Konstantinopolis (Yunanca “Konstantin’in Şehri”).

İslam Âlemi durur mu, yapıştırmış “Konstantiniyye“yi. Türkçe karşılığı “Konstantin’in Yeri”. Osmanlı dönemi boyunca kullanılmış bu isim…

Bu dönemde başkente ayrıca “Dersaadet” (Mutluluk Kapısı), “Derâliye” (Yüce Kapı), “Pâyitaht” (Tahtın Ayağı), “Asitane” (Devletin Eşiği), “Dar-ül Hilafe” (Hilafet Kapısı) gibi, Osmanlı’ya ait başka pek çok isim yakıştırılmış. Hatta “İstanbul“dan türetilmiş olması muhtemel “İslambol” da bunlardan biri, yani bir halk etimolojisi. (Anadolu kelimesinde işlediğimiz “ana dolu” yakıştırmasını hatırlayın.)

Peki “İstanbul” nereden geliyor?

Yunancadan. Osmanlı döneminde gittikçe yaygınlaşan ve günümüze ağırlığını koyan “İstanbul” kelimesinin, Yunancada “şehrin içinde“, “şehre doğru” anlamına gelen “eis – tin  – poli” deyiminden türetildiği düşünülüyor.

“Şehir” anlamındaki “polis” kelimesi için Bolu ve politika kelimelerini de inceleyebilirsiniz! 🌃🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️