“Enerji” NerdenGeliyo?

Bugün sizden çok acayip bir enerji alıyoruz sevgili okur. Frekanslarımız uyuşmuş olabilir, siz de hissettiniz mi?

Popüler kültürde “enerji” kelimesi artık böyle spiritüel (bkz:“İspirto” NerdenGeliyo?) bir anlamda da kullanılıyor biliyorsunuz. Eskiden “enerjik” dendi mi kastedilen dinç, hareketli insan olurdu. Şimdi kılımıza giden biri için, hiç hareket etmese de “kötü bir enerjisi var bence” diyebiliyor; ya da sevdiğimiz birine uzaktan “tüm enerjilerimizi” gönderebiliyoruz. Öte yandan işin bir de fizik boyutu var; Güneş enerjisi, potansiyel enerji, kinetik enerji… Ne ola ki bu “enerji”?

Biz kelimeyi Fransızlardan aşırmışız; onlar da zaten Yunanca “energeia”dan sebeplenmişler. Kelimenin içinde, geçenlerde “Ergonomi” NerdenGeliyo?‘da bahsettiğimiz “ergo” kökü var, yani “çalışma” kavramı. Yunanca “en-” ön eki de Türkçedeki “de-” hal eki gibi: Bir yerde, bir şeyin içinde olmayı anlatıyor. Yani enerji özünde “çalışma halinde olma”yı, faal, aktif olmayı anlatıyor. Aristo da kelimeyi böyle somut bir anlamda kullanmış. Kelime Latinceye transfer olunca “ifade gücü”nü de karşılar olmuş. Bir süre sonra da sadece “güç”ü.

Bilim gelişince enerjinin potansiyeli ve kinetiğiyle tanışmışız, fazla tüketince de “enerji krizi”yle. Günümüzde de “enerji” tüm bu anlamlarının yanı sıra “inanılan” bir şeye de dönüştü. Bazı kelimeler çok enerjik değil mi? Bol enerjili pazarlar. 😉💪🏻🛠⚡️