“Eko” NerdenGeliyo?

Bir iki üç ses ses ses… Deneme bir iki iki ki ki… “Eko“muz tamamsa başlayabiliriz biliriz biliriz biliriz…

Antik Yunan mitolojisinde tanrıların tanrısı sayılan Zeus, ara sıra bulunduğu yüce Olimpos Dağı‘ndan yeryüzüne iner ve güzeller güzeli perilerle vakit geçirirdi. Bu perilerden biri de muhteşem bir sese ve hitabet yeteneğine sahip olan “Echo“ydu (tr. “Eko”).

Zeus‘un karısı; kadın ve evlilik tanrıçası Hera, bu Eko denen güzelden şüpheleniyor, Zeus‘la olan münasebetini hayli kıskanıyordu. Ne zaman kocasını bu peri kızıyla yakalayacak gibi olsa, Eko tatlı diliyle uzun uzadıya konuşup, Hera‘nın dikkatini dağıtıyordu.

Nihayet bir gün Hera bu yasak ilişkiyi ortaya çıkarmayı başarınca, kocasını ayartan Eko‘yu büyük bir hiddetle lanetledi: Hitabet ustası peri kızı artık başkalarının sözlerinin son kelimesini tekrar etmekten başka hiçbir şey yapamıyordu.

Zavallı Eko bir gün ormanda gezerken, avlanmakta olan bir delikanlıya denk geldi, erkek güzeli Narkissos‘a. Gördüğü gibi aşık olduğu bu yakışıklı “kimse yok mu” diye bağırdı… Aldığı cevap “yok mu, yok mu, yok mu…” oldu. Üzerine “buraya gel” dedi. Cevap “gel… gel… gel…“. Sonra Narkissosbir araya gelmeliyiz” deyince “gelmeliyiz, gelmeliyiz…” diye heyecanlanan Eko, aşkının yanında aldı soluğu.

Tam onun kollarına atılacakken, Narkissos aksi bir şekilde “Çek ellerini!” dedi, “ölürüm de bedenime dokundurtmam“. Eko‘nun kalbi paramparça olmuştu “bedenime dokundurtmam” diye diye geri çekildi.

Narkissos ve Eko

“Eko ve Narkissos”, John William Waterhouse, 1903

Aşk acısıyla kavrulan Eko, bu yetmiyormuş gibi bir de Narkissos‘un nehirden su içerken kendi yansımasına aşık oluşuna şahit oldu. Zavallı peri ve Narkissos, aynı imkansız adama aşık olmuşlardı: Narkissos‘a.

Nehrin kıyısında perperişan olan “narsisist” Narkissos, sudaki aksine “ah muhteşem çocuk, sana boşuna aşık oldum, elveda” deyince, Eko da acılar içinde “elveda, elveda” diye ekledi…

Sonunda iki imkansız aşıktan biri suyun üzerindeki “nergis” çiçeğine dönüştü, diğeri de boşluklarda yankılanan “eko“ya, “eko“ya, “eko“ya…🔊💔🌺


*Ana görsel: “Echo”, Alexandre Cabanel, 1874