Demokrasi NerdenGeliyo?

“Demokrasi” NerdenGeliyo?

Demokrasi demokrasi demokra sidemok rasidemo kraside mokra side mok rasi dem…

Hani bir kelimeyi çok fazla tekrar edince anlamını yitirir ya… “Demokrasi” de biraz bu durumdan mustarip. İçini bir güzel boşattığımız bu kavramı, kimimiz “petrol“, kimimiz “özgürlük“, kimimiz de “diktatörlük“le doldurma peşinde.

Gelin, hep beraber demokrasi ayarlarımızı güncelleyelim:
Türkçe‘ye Fransızca‘dan ithal ettiğimiz “demokrasi” kelimesi, Antik Yunanca‘da “halk, topluluk” anlamına gelen “demos” ve “güç, iktidar” anlamına gelen “kratos” kelimelerinden oluşuyor.

Tarihçilere göre bu iki kelimeyi birleştirmeyi ilk deneyen, Atinalı KleistenesAntik Yunanlılar, onun önderliğinde M.Ö 508 – 507 yılları arasında Atina‘yı demokrasiyle, yani “halkın iktidarı“yla yönetmişler.

Demokrasinin babası Kleistenes

Kleistenes demokrat demokrat düşünürken…

Peki, bugün “Atina Demokrasisi” diye andığımız yönetim biçimi ne kadar demokratikti? Bu, “demos“la neyi kastettiğimize bakar. Eğer “demos” yani “halk”, 20 yaşın üstünde, yabancı veya köle olmayan, toprak sahibi erkekler anlamına geliyorsa, Kleistenes‘in sistemi demokratikti. Hem de sapına kadar!

Sizce 2500 senedir, “demokrasi” adına kaç arpa boyu yol aldık? Oylamaya mı sunsak?