“Bedbaht” NerdenGeliyo?

“Mutsuz”un şairane haline “bedbaht” diyoruz. “Baht” bildiğiniz gibi talih, kader, kısmet demek. Onun gibi Farsça bir kelime olan “bahşiş” ile aynı kavramdan; bölüştürülenden, paya düşenden geliyor. Ve tıpkı Arapça “kısım”dan gelen “kısmet” gibi, hayatın bize ayırdığı porsiyonu anlatıyor “baht”. “Bed” ise “kötü” demek (bkz: beddua).

Bu ihtimale çok heyecanlandık ama İngilizcede aynı anlamı taşıyan “bad” ile Farsça “bed”in benzerliği sadece tesadüfmüş!

Özetle “bedbaht”, hayatın kötü porsiyon ayırdığı kişi oluyor, yerseniz. Zıttı olan “bahtiyar” ise, bahtı kendisine “yâr” olan, dost olan talihli kişilere deniyor.

Bahtiyar olunuz. Bahtınız olmuyor, bir porsiyon daha sipariş edersiniz? 😬🍕😉