"Bayram" Nerden Geliyo

“Bayram” NerdenGeliyo?

Buuugün bayyyyram, erken kalkın çocuklar!
Rahmetli Barış Abi‘nin bu şarkısı her yıl, her bayram sabahı neşe ve inatla kulağınızda tınlıyorsa, aynı jenerasyondan olmamız kuvvetle muhtemel!

Eski Türkçe‘de “zengin“, “soylu” anlamlarında kullanılan “bay” ünvanından türediği tahmin edilen “bayram“, bu açıklamaya göre “zenginlik, yücelik” anlamına geliyor.

Diğer bir açıklamaya göreyse Eski Türkçe‘de “sevinç, neşe” anlamına gelen “badram” kelimesinden evrilen “bayram“ın kökleri, eski İran dillerinde kullanılan “patirama” kelimesine uzanıyor. Bu kelimedeki “pati“, “tekrar, geri“; “rama” ise “sükun, barış, mutluluk” anlamlarını taşıyor.

Biz de bu vesileyle her iki açıklamayı da esas alarak size ve tüm sevdiklerinize zenginlik, bereket, sevinç, neşe, sükunet, barış ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz!