"Adres" NerdenGeliyo?

“Adres” NerdenGeliyo?

Efendim bugün adreslemek istediğimiz konu “adres” kelimesinin kökeni. Gerçekten… Şimdi bir de “adreslemek” diye bir fiil peyda oldu Türkilizce plaza dilinde. İngilizce‘de “yönelmek“, “ele almak” gibi anlamlarda kullanılan “to address” fiilinden aşırılan bu lafa hayli alerjiğiz fakat bir yandan da bizdeki “adres” kelimesinin kökeni hakkında ipucu veriyor bize.

Bildiğiniz gibi “adres” bir mekanın, kişinin konumunun tasviri. Fransızcaadresse” kelimesinin dilimizdeki hali. Latince‘deki “addirectiare” fiilinden doğmuş. “Ad-” ön eki “-e doğru” demek, “directiare” de “doğru, direkt, düz hale getirmek“.

Bu fiilden çıkan “adress” kelimesi 1500’lerde doğru üslubu, hitabet gücünü anlatmış. 1700’lere gelindiğinde, mektup zarfının üzerine yazılan isme de adres denmiş: Mektup söz konusu kişiye “yöneltildiği” için.

Tam olarak da bu mektup bağlantısından ötürü, 1800’lerin sonlarına doğru “adres”, “ikamet edilen yer” anlamını kazanmış. Yani özünde “konum” ile değil, “yönelinen” kişi ile alakalı bir kelime “adres“. Bilemiyoruz konuyu doğru adresleyebildik mi… 😜➡️


*Bkz: “Dürüst” NerdenGeliyo?