Acemi NerdenGeliyo?

“Acemi” NerdenGeliyo?

Sen git dünyanın ilk medeniyetlerinden birini kur; bin yıllarca yerli yerinde kal; dilin, tıbbın, astronominin, sanatın kitabını yaz… Sonra elin adamı gelip sana “acemi” desin!

İnsanoğlu kendinden olmayanı aşağılamaya ne kadar da meraklı.* “Acemi” kelimesi tahmin edebileceğiniz gibi “Acem“den geliyor. O da, Arapça‘da “Arapça bilmeyen, barbar, İranlı” gibi anlamlar taşıyor.

Biz de “Acem” kelimesini “İranlı” yerine, “acemi“yi “tecrübesiz, iş bilmeyen, yeteneksiz” anlamında kullanarak, ortak olmuşuz bu dil acemiliğine.


* Diğer bir ırkçı kelime için bkz: “frengi