"Tanzim" Nerden Geliyo

“Tanzim” NerdenGeliyo?

Gündeme güm diye düşen “tanzim satış”… İkinci kelimeyi satıp, ilkini alıyoruz: Nedir bu “tanzim”? 

Tanzimat Dönemi‘ni bildiniz değil mi? Hani 1839‘da Tanzimat Fermanı’nın okunmasıyla başlayan iyileştirme dönemi... İşte o “tanzimat”, bugünkü “tanzim”in çoğulu yani “tanzimler”.

Kelime, Arapçada “düzenledi, dizdi” anlamına gelen “naama” fiilinden geliyor ve “düzenleme” demek.

Kardeşleri arasında nizam (düzen), nazım (şiir – dizili yazı), nāzım (şair; Nazım Hikmet’teki gibi uzun A ile), manzum (dizilmiş), muntazam (düzenli), intizam (düzenlilik) kelimeleri var.

“Tanzim satış” dediğimizde de, devletin yükselen fiyatlar karşısında, halka mal ulaştırabilmek için belediyeler ve kamu kuruluşları üzerinden yaptığı satışı kastediyoruz.

Aslında “tanzim”, eylemi anlatan bir isim. Bunun için tamlama “tanzim satışı” (düzenleme satışı) olmalıydı. TDK de böyle söylüyor fakat halk arasında kalıp “tanzim satış” (düzenleme satış?) diye yerleşmiş bir kere…

Promosyon Bilgi: “Tansaş” süpermarket zincirini hatırladınız mı? 2016’da veda ettiğimiz bu marka, 1970’lerde İzmir Belediyesi tarafından “Tansa” adıyla kurulmuştu. “TAnzim SAtış”ın kısaltması olan bu kelime (yakınlarda işlediğimiz bir kavram olan) #portmanto_ng kelimelere güzel bir örnek! 😉🛒💸

*Bize “tanzim satış” diyerek okurumuz Serdar Ertekin’e teşekkürlerimizle!