"Sezaryen" Nerden Geliyo

“Sezaryen” NerdenGeliyo?

Sezercik veya Ahmet Necdet Sezer‘den gelseydi belki “sezeryan” şeklinde yazılıp okunabilirdi ama “sezaryen” kelimesi “Sezar“dan geliyor.

Rivayete göre Sezar‘ın doğabilmesi için annesinin karnı kesilmişti. Fransızca‘da “Sezar’a ait” anlamına gelen “césarienne” (okunuşu: sezaryen) doğum tekniği de onunla beraber dünyaya gelmişti.

Sezaryen NerdenGeliyo?

“Sezaryen” Sezar’dan gelse de, kendisinin normal doğumla dünyaya gelmiş olması kuvvetle muhtemel.

 

Gelin görün ki, bu ilginç hikaye pek çok tarihçiye göre hatalı. Antik Roma‘da sadece doğum sırasında hayatını kaybeden annelerin karnı kesilirdi; o da çocuğu kurtarmak için. Fakat Sezar‘ın annesi, onu doğurduktan sonra uzun yıllar yaşamıştı.

Bu sebeple Jül Sezar‘ın, adını anne karnından kesilerek çıkarılan bir atasına borçlu olduğu düşünülmektedir. Zira “Sezar” aslında bir lakap. Latince hali “Caesar“, bu açıklamaya göre “kesmek” anlamına gelen “caedere” fiilinden geliyor.*


Alternatif bir hikaye de, “Caesar“ın, “fil” anlamına gelen Doğu kökenli “caesai” kelimesinden türediğini savunur. Bu hikayeye göre Sezar‘ın atası annesinin karnından kesilerek çıkarılmamış, onun yerine savaş alanında fil öldürmüş! Sezar herhalde bu hikayeyi tercih ederdi.