“Murdar” NerdenGeliyo?

Kedi uzanamadığı ciğere niçin “mundar” der?

Doğru kelimenin “murdar” olduğunu bilmediği için! Ama kedinin hakkını yemeyelim. “Mundar”, “halk ağzında murdar” olarak sözlüklere bile girmiş bir galat-ı meşhur…
Farsça kökenli “murdar” kelimesi “kirli, pis” olanı anlatıyor. Bir de, dinî kurallara göre kesilmemiş, ziyan edilmiş hayvanı… Zira, ölmek anlamına gelen “murdan” fiilinden türemiş “murdar”.
İçindeki Hint-Avrupa kökü “mer-“, ölme fikrini veriyor ve bakın başka nerelerden çıkıyor:
İngilizcede “cinayet” anlamına gelen “murder”.
Fransızcadan aldığımız “morg”.
“Mort olmak” deyiminde rastladığımız “mort” (Fr “ölü”).
“Ölü rehin” anlamındaki İngilizce “mortgage”.
Ve hatta Farsça “mert” kelimesi! O da “ölümlü, insan” anlamındaki Eski Farsça “martiya-“dan türemiş.*
Kurbanı olduğumuzun etimolojisi, ölüyü diriltir!
*Bkz: Nişanyan Sözlük, “murdar” ve “mert” maddeleri.
** “Murdar – murder” diyerek canımızı alan @ozancanbozkurt @onalorkun ve @gurselkerim’e birlikte uzun ömürler diliyoruz.