Mühendis NerdenGeliyo?

“Mühendis” NerdenGeliyo?

Günümüzde bilgisayarın, genetiğin ve hatta toplumun bile mühendisi mevcut ama, “mühendis” kelimesi özünde “arazi“yle alakalı.

Mühendis“, “hendese bilen kişi” anlamına geliyor. “Hendese” de Arapça‘da “arazi / alan ölçümü” demek. Farslar‘ın “ölçü / adım” anlamına gelen “endaze“sinden türemiş.

Doğu‘daki mühendis kavramının İngilizce karşılığı “engineer” ise, Latince‘deki “ingenium” kelimesinden geliyor. “Doğuştan gelen yetenek, deha” anlamındaki bu kelime; icatla, mekanizmayla, makineyle ilgili çoğu Batı kelimesinin kaynağı.

Orta Doğulular mühendisliği ölçüm, hesap kitapla ilişkilendirirken; Batılılar‘ın aynı mesleği yetenek, buluş kavramlarına bağlamaları ilginç değil mi?

Biri yapar biri bakar, kıyamet ondan kopar.