"Muhafazakar" NerdenGeliyo?

“Muhafazakar” NerdenGeliyo?

Muhafazakar” deyince aklınıza nasıl bir profil geliyor? Sağcı? Milliyetçi? Dindar?

Aslında “muhafazakar” bir insan bu sıfatların her birini taşıyabileceği gibi, hiçbirini taşımayabilir de. Bir solcu, bir komünist, bir ateist de muhafazakar olabilir? Tabii eğer hali hazırda, içinde yaşadığı sistemde “muhafaza” etmek, değiştirmemek istediği değerler, gelenekler varsa…

Osmanlıca bir kelime olan “muhafazakar” bir melez. “Muhafaza” kısmı Arapça. “Korudu, sakladı” anlamındaki “hafaza” kökünde türeyen bu kelime, dilimize bir sürü akrabasıyla gelmiş: Korucu “muhafız“, geçmişi koruyan “hafıza“, Kur’an’ı zihninde saklayan “hafız“, sağlığı koruyan “hıfzıssıha“…

Muhafazakar“ın ikinci yarısı olan “kâr” ise Farsça’da “eden” demek. Yani kelime toplamda “koruyan, saklayan” demek oluyor. Önerilen Öztürkçe karşılığı ise “tutucu“; korumak istediğimiz değerlere sıkıca “tutunduğumuz” için.

palin

ABD’nin ünlü “muhafazakar”larından Palin.

Muhafazakarlık genelde katılık, hoşgörüsüzlük, kapalılık fikirlerini çağrıştırsa da, aslında her şey neyin “muhafaza” edildiğine bakıyor. Mesela kendini “muhafazakar” addedip sonra yaşadığı toplumun tarihi eserlerini, kültürel zenginliklerini, doğal kaynaklarını, gelenekten ve dinden gelen ahlak, görgü ve nezaket kurallarını hiçe sayan bir zihniyetin, “muhafaza” edecek neyi kalır sizce? “Muhafazakar” kelimesinin anlamını muhafaza edelim, ettirelim! 😉