"Ihlamur" NerdenGeliyo?

“Ihlamur” NerdenGeliyo?

Ihlamur” sizce de çayın kahvenin yanında biraz “iyi aile çocuğu” kalmıyor mu? Diğerlerini kimi zaman uyarıcı niyetine veya bağımlılıktan bile içeriz ama ıhlamurda hep bir iyilik, şifa, şefkat mevcut. Bir de bal!

Ne idüğü belirsiz duran ve Türkçe‘de önceleri “ulamur“, “uğlamur“, “fılamur” gibi şekillere girip çıkmış “ıhlamur” kelimesi Yunanca’dan gelmiş: Bu dilde “flamulon / flamuron” kelimesi hem “sancak, flama“yı, hem de “ıhlamur” ağacını ifade ediyor.

Flamıhlamur

Ihlamurun flama flama yaprakları…

Yunanların “flamulon“u da Latince‘de hem “alev“, hem “sancak, flama” anlamına gelen “flamma” kelimesinden türemiş (bkz: İngilizce’de “alev” anlamına gelen “flame”).

Nereden nereye: Alev, flama, ıhlamur… Bu üç benzemezdeki benzerliği fark ettiniz mi? Ihlamurun yaprakları flamaya, flamanın rüzgarda yalpalanan dar ve uzun kumaşı da aleve benziyor! 🔥


*Bize “ıhlamur” sipariş eden sevgili Instagram okurumuz TotorosNeighbour’a teşekkürlerimizle!