"Ekonomi" Nerden Geliyo

“Ekonomi” NerdenGeliyo?

Dünyayı parmağında oynatan bu büyük kelimenin kaynağı aslında küçücük:

 

Oikos Yunancada evkonuthane anlamına geliyor. Nomos ise düzeni, düzenlemeyi anlatıyor (bu kavrama ergonomi ve namus kelimelerinde değinmiştik).

 

Oikonomos haneyi düzenleyeni, ev hizmetçisini anlatmış, oikonomia da ev işlerini…

 

Fransızca versiyonundan sebeplendiğimiz ekonomi zaman içerisinde para ve kaynak yönetimini, tasarrufu da anlatır olmuş. Artık ülkeler, dünya ölçeğindeki ekonomiye makroekonomi; şirket, hane, şahıs ölçeğindekine ise mikroekonomi diyoruz. Bir de ev ekonomisi var biliyorsunuz, yani “ev ev işleri”! 🏠💸📈📉📝