“Adam” NerdenGeliyo?

Ha şöyle, adam gibi bir kelime yazalım bir defa da yahu. Ne o öyle karı gibi kelimeler afedersiniz… Böyle bir üslubun, tüm aklı başında okurlarımızı […]

“Amin” NerdenGeliyo?

Dünkü anketimizde Türkçe “kuzey” ve Arapça “amin” kelimelerini çarpıştırdık ve iman gücü kazandı! Aslında biz “kuzey”in hikayesini daha ilginç buluyorduk ama olmayacak duaya amin demişiz […]

“Melek” NerdenGeliyo?

Meleklere inanıyor musunuz? Onu bilemiyoruz ama “melek” var. Kelimesi mevcut yani! Dilimize Arapçadan gelen “melek” bir tür tanrısal varlığı anlatmış. Arapça kelime de İbranicedeki “malakh”tan […]

“Terbiye” NerdenGeliyo?

“Terbiyeli” kelimesini hem insanlar hem de yemekler için kullanmamız sizin de garibinize gitmiyor mu? İnsanın terbiyesiziyle tavuğun terbiyesizi aynı şey mi? “Terbiye” kelimesi Arapçada “büyüdü, […]

“Cehennem” NerdenGeliyo?

Daha önce işlediğimiz “cennet” kelimesi nasıl bir yerlerden gelmişse, “cehennem”in de bir kaynağı var: Kudüs’te bulunan gerçek bir mekan olan “Ge Hinnom”. Dilimize Arapça’ya uğrayarak […]

"Arife" NerdenGeliyo?

“Arife” NerdenGeliyo?

“Arife” mi “arefe” mi? “Arefe” deyince daha bir oryantal duruyor değil mi? Aslında iki versiyon da kullanımda fakat dilimizde baskın olan, TDK’nin de tercih ettiği […]

"Rakam" NerdenGeliyo?

“Rakam” NerdenGeliyo?

“Çok yüksek bir rakkama mal oldu.” cümlesinde en az iki hata var. Birincisi “rakkam” değil “rakam“: Allah rızası için “rakkam” demeyin, tüylerimiz dikken dikken oluyor! İkincisi […]

"Şubat" NerdenGeliyo?

“Şubat” NerdenGeliyo?

Garibim, zavallı “şubat“. Herkes onu bir kenara itmiş, günlerinden etmiş, yılın sonuna atmış, sonra tekrar başına almış… Biz ne yaptık? Düşene bir tekme de biz […]

“Harem” NerdenGeliyo?

“Harem” deyince insanın aklına, böyle birbirinden güzel kadınların sere serpe uzandıkları, kimisinin ut çaldığı, kimisinin üzüm falan yediği; kısaca erkek fantezisi bir ortam gelmiyor mu? Gelmemeli. Yasak! […]

Temmuz NerdenGeliyo?

“Temmuz” NerdenGeliyo?

Temmuz ayının hikayesi, Mezopotamya mitolojisine dayanıyor. Sümerliler’in hayvan ve bitki tanrısı “Dumuzid“, Babilliler döneminde “Tammuz“, Akadlar’da “Tammuzi” olarak anılmış. Sonraları İbrani, Arap, Fars ve Türk takvimlerinde de […]