“Amin” NerdenGeliyo?

Dünkü anketimizde Türkçe “kuzey” ve Arapça “amin” kelimelerini çarpıştırdık ve iman gücü kazandı! Aslında biz “kuzey”in hikayesini daha ilginç buluyorduk ama olmayacak duaya amin demişiz […]

“Melek” NerdenGeliyo?

Meleklere inanıyor musunuz? Onu bilemiyoruz ama “melek” var. Kelimesi mevcut yani! Dilimize Arapçadan gelen “melek” bir tür tanrısal varlığı anlatmış. Arapça kelime de İbranicedeki “malakh”tan […]

“Terbiye” NerdenGeliyo?

“Terbiyeli” kelimesini hem insanlar hem de yemekler için kullanmamız sizin de garibinize gitmiyor mu? İnsanın terbiyesiziyle tavuğun terbiyesizi aynı şey mi? “Terbiye” kelimesi Arapçada “büyüdü, […]

“Cehennem” NerdenGeliyo?

Daha önce işlediğimiz “cennet” kelimesi nasıl bir yerlerden gelmişse, “cehennem”in de bir kaynağı var: Kudüs’te bulunan gerçek bir mekan olan “Ge Hinnom”. Dilimize Arapça’ya uğrayarak […]

“Harem” NerdenGeliyo?

“Harem” deyince insanın aklına, böyle birbirinden güzel kadınların sere serpe uzandıkları, kimisinin ut çaldığı, kimisinin üzüm falan yediği; kısaca erkek fantezisi bir ortam gelmiyor mu? Gelmemeli. Yasak! […]

Temmuz NerdenGeliyo?

“Temmuz” NerdenGeliyo?

Temmuz ayının hikayesi, Mezopotamya mitolojisine dayanıyor. Sümerliler’in hayvan ve bitki tanrısı “Dumuzid“, Babilliler döneminde “Tammuz“, Akadlar’da “Tammuzi” olarak anılmış. Sonraları İbrani, Arap, Fars ve Türk takvimlerinde de […]