“Barış” NerdenGeliyo?

Biriyle “barış”mak için ne yapmak lazım? Kelimeye sorsak, kalkıp o kişiye bir gitmek lazım.

Zira “barış” kelimesi, “gitmek” anlamında kullanılan Eski Türkçe “varmak” fiilinden gelmiş. Hani aile evinden kaçıp sevdiceğine “varan”lar vardır ya… İşte o “varmak”, “barmak” olarak da geçmiş kayıtlara. “B” ve “v” sesleri birbirlerine çok yakın labial (dudak kaynaklı) ünsüzler olduğu için, pek çok dilde birbirlerine varmışlar. Ya da virvirlerine barmışlar.

Yani “barışmak” aslında “varışmak”, “gidişmek” demek. Elde varken gidişmek, neye yarar didişmek? 🕊👫😉

*Bize “barış” diyen okurumuz @_cankurtaran’a teşekkürlerimizle.